Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

BABA ERENLERİN KERAMETİ

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Bir söylenti dolaşır köy yerinde
Baba'nın kerameti üzerinde

Erenler her ne isterse olurmuş
Akarsuya "dur" der ise dururmuş

Birkaçı demiş "Baba'ya varalım
Söylenen doğru mu?"diye soralım

Kır yolunda yürürken durdurmuşlar
Bir keramet için sıkıştırmışlar

"Her istediğin yerine gelirmiş
Canlıya cansıza sözün geçermiş"

"Bize bir keramet göster görelim
Eğilip önünde secde edelim"

"Kerametler göstermek bana terstir
Benim yaptıklarım öğüttür dersdir"

Demiş "siz gidin işinize bakın
Beni demimle baş başa bırakın"

"Bize bir keramet göstermelisin
Şu ağacı çağır yanına gelsin"

"Gelmezse sana yalancı deriz
Vallah seni demden mahrum ederiz"

Diye çokca ısrar eder dururlar
Erenleri can evinden vururlar

"Tamam dediğinizi yapacağım
Ağacı buraya çağıracağım"

"Şöyle bir durumuna bakacağım
Ve de o ağaçla konuşacağım"

"Önce dem parası vermelisiniz
Sonra kerametim görmelisiniz"

Baba dem parasını peşin toplar
"Ya ağaç buraya gel" diye hoplar

Sıçrar bağırır rüzgar toz duman
Ama bir hareket gelmez ağaçtan

"Demek gelmeyceksin şimdi işin var
"Öyleyse" der "ben gelirim etmem ar"

"Dalları bulutla dalaşır durur
Ben gideyim bari yardımım olur"

Diyerek yürür ağaca sarılır
Bir yağmur yağar ki gökler yarılır

Herkes sırılsıklam Baba kupkuru
Bunu lehte kullanmadan durur mu

"Ben gelmedim ağaç beni çağırdı
Kendi gelse önümde eğilirdi"

"Yağmurdan ıslanırdım sizin gibi
Haber verip beni kurtardı" dedi

Ordakiler bu söze inandılar
Sonucu görünce hepsi kandılar

Ne düşünüp bir akıl yürüttüler
Ne de bu olmaz diye direttiler

Baba ne dediyse kabul ettiler
Öylece seğirtip köye gittiler

Derviş Baba Erenler'in fendi bu
Bir çözüm bulmak işte keramet bu