Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Bizi Sorar İsen

Eğer sorar isen bizim illeri
Bağlarında inler sazın telleri
Bahçemizde biter sevgi gülleri
Goncalar devşiren ellerimizdir

İnsanı Hak bilen seğirtsin gelsin
El alıp Rehber'den ikrarın versin
Dar-ı meydan olup kemale ersin
İnciler şakıyan dillerimizdir

Kimseye düşmanlık nedir bilmeyiz
Eşitlik ilkemiz hiç hor görmeyiz
Dostla paylaşırız biz hak yemeyiz
Hakkın terazisi ellerimizdir

Gürle Derviş Baba yükselt sesini
Önce yık benliği öldür nefsini
İnsan hizmetinde son nefesini
Vermeğe and içen dillerimizdir
17/X/1992