Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Rıza Kenti'nde Canı Cana Malı Mala Katmak

ALEVİLİĞİN KOMÜNİST ÜTOPİA'SI: RIZA KENTİ'NDE CANI CANA MALI MALA KATMAK
İsmail Kaygusuz

1. Rıza Kenti'nde Kimsenin Malı-Mülkü Yoktur Ve Kimse Kimseyi Sömürmüyor
2. Rıza Kenti'ne Bir Dünyalının Yolu Düşer ve Şaşırır Kalır
3. Rıza Kenti'ni Ozanlar da Değişik Biçimlerde İşlemişlerdir
4. Aleviliğin Rıza Kenti, Karmatilerin Başkenti Al-Ahsa/Lahsa'dır, Onun Özlemidir
4a. Nasır Husrev anlatıyor: Karmati Başkenti Lahsa Zamanın Dünyasının Hiçbir Kentine Benzemiyordu
4b. Bu Kentte Kimsenin Özel Mülkü Yoktur , Alışveriş de Parayla yapılmaz...
4c. Lahsa Kentinde Herşey Ortak Olduğu gibi, İnsamların İnanç Ve Davranışlarında Tam bir Özgürlik Vardı

1. Rıza Kenti'nde Kimsenin Malı-Mülkü Yoktur
Kimse Kimseyi Sömürmüyor

Bir değişik dünyadan, içinde paranın-pulun geçmediği ve bireylerin birbirinden, toplumun bireyden ve bireyin toplumdan razı olduğu bir dünyadan söz edeceğiz. Bu dünyada senin-benim yoktur; bizim var, herkesin var. Kimsenin malı mülkü yok ve kimse kim seyi sömürmüyor; sevgiyle emeği birleştirmiş, ürettiklerini Meydana koymuşlar, yani "canı cana, malı mala katmış", herkes birbirinden razı ve mutlu yaşıyorlar. K. Marx, "Manifesto"da:
"Mülkiyet ilişkileri sürekli olarak değişikliklere, tarihi dönüşümlere uğramıştır... Komünistler, teorilerini tek formülle özetleyebilirler: özel mülkiyetinin ortadan kaldırılması." demektedir.
Marx daha dünyada yokken ve henüz bu sözler söylenmeden, bilinmeyen bir dünyanın bir kentinde; özel mülkiyet ortadan kalkış, alım-satım yok ve her şey herkesin, herkes çalışıyor ve her şeyden yararlanıyor.
Bu kent Thomas More'un (1478-1535) "Nova Insula Utopia (Yeni Ütopia Adası)"sındaki dünyaya da benziyor, Tomaso Campanella'nın (1568-1639) yazdığı "Civitas Solis (Güneş Kenti)" ne de.135 Ama aynı değil ve onlardan ileride. Onların kafalarında yaratıp yazdıkları dünyalarda, "Canı cana, malı mala katma" eksikliği var. İnsan ilişkileri, toplumsal yargılama ve davranış biçimleri belirli değildir. Ütopia'da köle sınıfı vardır. Ama aşağıda anlatacağımız Alevi Ütopia'sı, aynı yüzyıllarda yaratılmış olmasına rağmen bunlardan çok daha ileride ve Komünizme çok daha yakındır.

2. Rıza Kenti'ne Bir Dünyalının Yolu Düşer ve Şaşırır Kalır
Bu kent, Aleviliğin Rıza Kentidir. 15. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın başlarına dek süren ve sonunda uzun ömürlü olmasa da kendi devletini kuran Alevi Türkmenlerin büyük Kızılbaş İhtilali sırasında hazırlanmış, Alevi inanç ilkeleri, tapınma biçimini ve ku- rumlarını içeren anonim "Buyruk" adlı kitapta Rıza Kenti'nin öy- küsü yer almaktadır.136 Aleviliğin ve Alevi toplumunun nasıl komü- nistik bir dünya istediğini öyküyü okuyarak görelim:

Devamını pdf oku...