Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

GÖKLERİN RABBİ BENİM... III

Şiirleştiren Derviş Baba


Savunma müsaadesi alınca Baba
Başlamış bir güzel açıklamaya

"Hoca efendiyi iyi tanırdım
Hele çocuklarına çok acırdım"

"Adamın dört tane de karısı var
Çoluğu çocuğu per perişanlar''

"İki yakası gelmez biraraya
Hocaysa çıkmış yedi kat havaya"

"Göklerde Allahı arıyor utanmaz
Daha kendi benliğini tanımaz"

"Minberde yedi kat göğü anlatır
Söyledikleri de hep safsatadır"

"Oysa yedi kat gök bilim hoşgörü
Akıl hikmet iman sevgiyle şükrü"

"İçinde saklayan kalb ve kafadır
Tanrı gökde değil işte burdadır"

"Göklerde aramak putperestliktir
Özünde görmemekse kafirliktir"

Baba bu savunmayla berat eder
Sonra deminin başına gider

Demlenirken mahkemeyi anımsar
Ellerini kaldırır ve gülümser

Hikmetinden sual olunmaz Tanrım
"Ben yerin göğün sahibi Allahım"

Dedim kafir sayıp sorguladılar
"Siz putperestsiniz" dedim saldılar

Makam verir onları bey edersin
Beni de bir lokmaya şey edersin

Derviş Baba erler kapısında kul
Gel özünü tanı onlara sokul