Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

GÖKLERİN RABBİ BENİM... II

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Söz dolanıp saraya kadar varmış
Mabeyinci başı buna çok kızmış

Zaptiyeyle getirtmiş Erenler'i
"Gör n'aparız Allah ben diyenleri"

Tehdidiyle bir de mahkeme kurmuş
Tanıkların huzurlarında sormuş

"Behey kafir Ramazanda camide
Allah benim nasıl dersin bu evde?"

Baba demiş "ben gerçeği söyledim
Suçum o ki yanlış yerde dillendim"

"Erenler ceminde sandım kendimi
Tekrarladım her dem söylediğimi"

"Hal ehli değilmiş çevremdekiler
Gelip beni sana ihbar etmişler"

Başmabeyinci daha da köpürmüş
"Tekrar ediyor hala yıkın!" demiş

Oradan hatırı sayılır bir zat
Dedi "açıklasın müsaade et"

"Ben Baba'yı mahalleden tanırım
Yanlış anlama var bunda sanırım"

Deyince baş mabeyinci sakinler
Böylece mahkeme Baba'yı dinler