Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

GÖKLERİN RABBİ BENİM... I

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Baba Ramazan'da camiye gider
Sünni komşuyla namaz eda eder

Namaz sonu Hoca hutbeye başlar
Çokbilmiş tavrıyla her yanı haşlar

İnsandan hayattan tek sözcük etmez
Hep havada gezer hiç yere inmez

Kendin melek sanmış göklerde uçar
Yedi kat gök aşmış Allahı arar

Düşünmez safsata bu kime yarar
Bir de bu göklerin rabbini sorar

Cemaatsa hayran onu dinliyor
Başka ne söyleycek diye bekliyor

Kimsede tıs yoktur tek yanıt çıkmaz
Baba erenler sonu n'olur hiç bakmaz

Hoca göz atıp da yineleyince
"Bu göklerin Rabbi kimdir?" deyince

Birden Baba "benim" diye yanıtlar
Cemaat karışır kızar softalar

"Böyle kafir camide ne arıyor
Adam Allahlık ilan ediyor"

Diye Erenler'i tartaklamışlar
Bir daha camiye bırakmamışlar