Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

ALLAH YAPISI MI KUL YAPISI MI?

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Bektaşi babası bahçesindeydi
Meyva yüklü dallar gölgesindeydi

Ağaç dikmiş aşılamış büyütmüş
Su ve gübre derken meyvaya yetmiş

Baba'nın keyfi bir yerinde ki
En olgun armutlar tam üstündeki

Kıymıyor koparsın sade bakıyor
Sapsarıya kesmiş balı akıyor

Yanındaki ahlat aşıya hazır
Meyvası bol sanki uğramış Hızır

Kopartıp birini ağzına attı
Olmamıştı daha dilin acıttı

İlk bahara onu budayacaktı
Ankara armudu aşlayacaktı

Eşeği üstünde Hoca'yı gördü
Eğilip kendini işine verdi

Cebelleşmeğe hiç niyeti yoktu
Çünkü yapılacak işi pek çoktu

Hoca yola sarkan dallara baktı
Elmalar armutlar içini yaktı

Erenleri çok iyi biliyordu
Burdan geçip Cuma'ya gidiyordu

Götürememişti bir kere bile
Baba ne diye camiye gele

Hoca meyvalara yaman takıldı
Baktıkça ağzının suları aktı

"Çüş çüş!" deyip eşeğini durdurdu
"Baba kolay gele" diye bağırdı

" Bahçenize kırkbin kere maşallah
Ne de güzel yapmış ol kadir Allah"

" Nasipse meyvadan tatmak dilerim
Kör nefsimi oyalamak isterim"

İçten kızdı Hoca'nın istemine
Bahçesini Allah'a vermesine

Sanki gelip kazma kürek sallamış
Gece yarıları ağaç sulamış

Hoca asıl isteğin yineledi
Kendisinden biraz meyva istedi

Baba içinden der tam yeri geldi
Niy' Allahtan değil benden istedi

" Allah yapısı mı kul yapısı mı?
Öz gönlümden kopan dost meyvası mı?"

"Hoca'm ne istersin gel söyle bana
Devşirip toplayıp vereyim sana"

Hoca dedi "hiç kul meyva mı yapar
Allah yapısı ver O güzel yapar"

Onun beklediği iş bu yanıttı
Ahlatından birkaç meyva koparttı

Hoca ısırınca yüz buruşturdu
Baba'ysa bal armudu atıştırdı

Hoca kul yapısı istememişti
Erenler de acı ahlat vermişti

Derviş Baba imrendi Erenler'e
Gerçek gözle dünyayı görenlere

22/II/1993