Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

BABA ERENLERİN ON KURUŞLA YAPTIKLARI

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Baba beş parasız dolaşır durur
Üç gündür şarapsız içi kavrulur

Hem açlık hem kirli kaşınır durur
Oysa onkuruşla hepsi hallolur

Derken kısmet o gün Babayı bulur
Bir bakar cebinde on kuruş durur

Enflasyon yok o gün şimdiki gibi
On kuruşlar öyle yakmıyor cebi

Yemek içmek hamam hepsine birden
Para çıkar idi onluk içinden

Hamamdan önce bir bakkala varır
Peynir helva kabı sıra sıradır

Bir dilim peynirle bir kalıp helva
Tarttırarak alır bütün onluğa

Sonra parasının üstünü bekler
Dakkaları beş-on üstüste ekler

Bakkal Baba'yı hep bekler görünce
Ve hem sebebini bir öğrenince

Bağıra çağıra "ben verdim" demiş
Erenleri kapı dışarı etmiş

Baba şaşkın peynir helva elinde
Hiç parası yoktur artık cebinde

Fırın yakın ekmek kokusu gelir
Ekmeksiz helva peynir mi yenilir

"Madem yalancılar çıkıyor haklı"
Demiş "aynı yolla ekmek bulmalı"

Koşup fırıncıda kuyruğa girmiş
Kocaman bir sıcak somun istemiş

Adam "parayı ver" diyecek olmuş
Baba bakkaldan da edepsiz olmuş

Bağıra çağıra "ben verdim" demiş
Fırıncı utanıp kabul eylemiş

Peynir helva ekmek yola koyulmuş
Bektaşi geçimin yolunu bulmuş

Demiş "şimdi de hamama gitmeli"
Bir güzel terleyip keselenmeli"

"Madem parasız da iş yapılırmış
Gör nasıl aklanır paklanılırmış"

Çarşı hamamından içeri dalmış
Soyunmuş üstüne peştemal atmış

Tas tas dökünmüş korna önünde
Terin atmış göbek taşı üstünde

Tellak gelip güzel bir kese yapmış
Kol bacak bel enseye tokat atmış

Soğukluğa geçip hem serinlemiş
Giyinme yerinde çıkış gözlemiş

Kapıda palabıyık bir yiğit durur
Boyu bosu tüm kapıyı doldurur

Baba bir tüy kalır onun yanında
Edepsizlik çare değil şu anda

Sıcaktan soğuğa girip çıkarak
Kurulanıp giyinmekten korkarak

Kaç kuruş olduğun sorar öğrenir
Yok para üç kuruş nasıl ödenir

Girip çıkıp Allaha dua etmiş
"Şu kuluna üç kuruş gönder" demiş

"Eğer paran yoksa başka çare bul
Ezilip gidecek şu zavallı kul"

Baba Erenlerin eli havada
İken çatırtılar kopmuş tavanda

Bir zelzele başlamışmı anında
Herkes gibi urbası koltuğunda

Baba kendini dışarda bulmuş
Para ödemekten böyle kurtulmuş

Eve dönmek için yola düzülmüş
Eli havada bir dilenci görmüş

"Allahım beş kuruş gönderin" diyor
Candan yakarıyor dua ediyor

Sözü duyan baba durup eğlenmiş
Onun kulağına şöyle söylemiş

"Allah üç kuruşa binalar yıkar
Eğer beş istersen bu şehri yakar"

"Üç kuruş istedim yıktı hamamı
Gider beş kuruşa şehrin tamamı"

Hemen bir meyhaneye bulmalıyım
Kendime gelmem çün dem almalıyım

Derviş Baba bunlar Bektaşi taşı
İnsanla Tanrıyla eder savaşı
28/IV/1993