Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

TUZAĞA TUZAK

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Avcının birisi tavşan avlamış
Yüzüp hazırlamış közde kızartmış

Aklına alevi komşu gelince
Tavşan yedireyim demiş kendince

İşitmiş ki tavşan eti yemezler
Yemek değil lafın bile etmezler

Üstelik tarladan geçse bir tavşan
Alevi bir daha geçmez oradan

Kapısını çalıp hal hatır etmiş
Akşam onu yemeğe davet etmiş

"Komşu iki emlik kuzu kızarttım
Avrada da yağlı pilav yaptırdım"

Demiş "buyur gidek misafirimsin
Bu akşamı bizde şen geçirirsin"

Erenler bıyık büküp sevinmişti
Hanımı anasına göndermişti

Üç gündür evde yalnızdı zaten
Bıkmıştı hep turşu peynir yemekten

Bir testi şarabı yarıladıydı
Doğrusu et yemeğe ihtiyaç vardı

Nereden komşunun aklına esti
İçinde bir bit yeniği hissetti

Demek kızarmış kuzu yiyecekti
Kafasından o an bir fikir geçti

"Sağol" dedi komşu hemen gelirim
Pekmezden şerbet ezer getiririm"

"Yemekte ey gider üzüm şerbeti
Bir maşrapa içsek bastırır eti"

Gitti eve sofra sini döşenmiş
Bir lenger pilava kuzu yaslanmış

Kadın ortalıkta zaten hiç yoktur
Belki çocukların da karnı toktur

Öyle değil çok başka işin rengi
Sünni kadın erkeğe görünmez ki

Doğrusu kızlarla öbür odada
İzliyordu ne geçirse orada

İki komşu sofrada başbaşaydı
Et ile pilav atıştırmadaydı

Alevi can anladı bu kuzu değil
Beş on günlük emlik kuzu hiç değil

Belliki hiç yemediği bir etti
Ama lezzetliydi hoşuna gitti

Hele içtiğiyle bir uyuşuyor
Yalnız mide değil ser hoş oluyor

Akıllı komşuda neşe artmıştı
Etten fazla şerbete dadanmıştı

Erenler Sünninin güldü haline
Söylüyordu ne geldiyse diline

"Ah komşu yokmu şu dağ kuzusu
Lezzetliymiş közüstü kızartması"

"Yedirdim tavşanı seni ayarttım
Sevap aldım çünkü müsülüman yaptım"

Alevi söylendi "zavallı komşum
Hep batar sana Alevi oluşum"

"Beğendim etini yedim tavşanın
Değişmedi alevice yaşamım"

"Zaten senden önce ayartılmıştım
Kazanımda tavşan kaynattırmıştım"

"Ama şimdi sen müslümanlıktan çıktın
Çünkü şerbet yerine şarap içtin"

Alevi -Bektaşi faka basmıyor
Yanlış törelere kulak asmıyor

Derviş Baba kişi kendini bilse
N'olur yani kötülük düşünmese

30/IV/1993