Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

ERENLERİN DÜŞLERİNDE TAVŞANLAR

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Baba Erenleri kandırmışlardı
Kazanında tavşan kaynatmışlardı

O gece sıkıntı içinde yattı
Düşten düşe geçip terlere battı

Düş bu iki tavşan ağaç altında
Karşılaştılar bir yaz şafağında

Her taraf sessiz ve sakin idi
Bundan yararlanıp sohbet edildi

Erkek bıyık büküp cakalar sattı
Tombul dişi cilve yapıp pat attı

Dişi tavşan gürbüz parlak tüyleri
Sevgi tutku arzu dolu gözleri

Çayırlıkta dünden yunmuş arınmış
Çiçek çimen yeşil sarı sürünmüş

Kadınlığın derdi kurtulmuş kandan
Bir erkek görmekti isteği candan

Düşünü görürken uyandırılmış
Karşısında bir er şaşırıp kalmış

Baştan cakalar cilveler derken
Dişi tavşan başka şeyler isterken

Erkek ayakta durma çabasında
Gücü kesik tek lokma yok karnında

Anladı durumu da tombiş tavşan
Havuç turp getirdi kims'uyanmadan

Sırtına yapışmış karnın doyurdu
Su arkında kirden pastan soyurdu

Yuvaya'lıp karşısına oturdu
Halini ahvalini soruşturdu

Bu tarla iki köy arasındaydı
Alevi ve Sünni köy sınırıydı

Erkek dedi "biz hiç rahat olmayız
Rahat beslenmeye zaman bulmayız"

"Sünni avcı tazısı peşimizde
Hiç tat ve tuz yoktur bir işimizde"

"Vurulmamak için koşar dururuz
Yem yiyecek değil delik buluruz"

"Senin yanak elma kavun butların
Keyf çatmışsın üstünde bulutların"

Dişi tavşan güldü dedi "şanslıyım
Alevi köyünde yaşamaktayım"

"Bizim etimizi onlar yemezler
Bu yüzden de bize zarar vermezler"

"Tarlalarında hep koşup oynarız
Meyva sebze dişler kavak soyarız"

"Buna rağmen avlayıp öldürmezler
Korkuturlar bahçeye girdirmezler"

"Ama öyle bastığımız tarladan
Yedi yıl geçmemişse aradan"

"Ayak basmazlarmış diye birşey yok
Bu Sünniler çok şey uydururlar çok"

"Her yanımız bir murdara benzetip
Besleyici etimizden yemeyip"

"Vücutlarına pek zarar verirler"
Erkek dedi "bize iylik ederler"

"Ölümle yüzyüze yaşamaktansa
Ve yaşamak için hep koşmaktansa"

"Burada seninle kalmak isterim
Arzu eder isen hem evlenirim"

"Bütün tavşanlara haber vermeli
Alevi köylerine sevketmeli"

"Çoğalıp da bahçe tarla kaplarsak
Onlar da avlar yer böyle yaparsak"

Uzak tehlikeye pek aldırmadılar
Sürü sürü tarlalara daldılar

Erenler uyanıp kendine geldi
Tavşan yemeği hiç sorun etmedi

Derviş Baba demek ister öyküde
Kötülük yok tavşan eti yemede

22/IV/1993