Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

BU HARAM ŞARAP OLSA GEREKTİR

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Bektaşinin adı şarapla çıkmış
Bekri öyküsüne fıkra karışmış

Kimi sanır onlar hiç ayık gezmez
Oysa Bektaşi sarhoşluk bilmez

Onun seri hoştur aklı yerinde
İçtiği doludur Kırklar Ceminde

Güya bir Bektaşi süt su yerine
Şarapla beslenmiş dediklerine

Bakılırsa birgün dostlar toplanmış
Erenler'e bir düzen hazırlanmış

Şarap şişesine su doldurmuşlar
Değişik bir şarap diye sunmuşlar

Bektaşi şişeyi içip bitirmiş
Birisi şaraba sözü getirmiş

Sormuş "Nasıl buldun şarabımızı?
Kabul eyledin mi niyazımızı?"

Demiş "niyazınız başım üstüne
Fikrimi sorarsan şarap üstüne"

"Bir daha içenin hali haraptır
Bu Kuran'da geçen haram şaraptır"

Derviş Baba derler şarap harammış
Bektaşi içmeye icazet almış

24/III/1993