Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

PERDESİZ ÇALARIM YİNE YAPTIRMAM

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Dede'nin bir güzel curası vardı
Taliplerine hep onu çalardı

Bir gün düzen verip çaldı çığırdı
Ama sazın sesi bir tuhaf çıktı

Baştan ortasından birkaç perdesi
Çürüyüp düşünce bozulmuş sesi

Dede almış sazı doğru sazcıya
Birkaç perde için geldi ricaya

Ustadır curayı aldı eline
Baktı perdesine vurdu teline

Çırağına "Bekir!" diye seslendi
Geldi çırak "buyrunuz ustam" dedi

"Saz kirişi için Osman'a vargit
Ben Ömer ustandan bir selam sarkıt"

"Kiriş göndersin ki perde takayım
Dede'nin sazını güzel yapayım"

Dede kapıp sazı elinden aldı
Ustaysa bu hale şaşırıp kaldı

Sonra birden dönüp ustaya baktı
Burdu bıyıkların sözünü çaktı

"Ben curayı perdesiz de çalarım
Kiriş yerine de iplik bağlarım"

"Bekir'le Osman'dan kiriş aldırtmam
Ömer'e perdeyi hiç bağlattırmam"

Derviş Baba olsaydı yaptırırdı
Ustanın adını Ali takardı

3/3/1993