Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

BELLİDİR GİDECEĞİN YER

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Kahta kaymakamı çok kurnaz mıydı
Ortada kalmış bir kararsız mıydı

Müftüyü dinler ben sendenim der
Baba'yı görünce ona meyleder

Bir türlü ikisin denk getiremez
Karşılıklı söyletip dinleyemez

Derkene birgün bu fırsat çıktı
Babadır kahvede gözüne çarptı

Müftüyle birlikte içeri daldı
İbrahim Baba'nın yanına geldi

Bir çay kahve derken sohbet de arttı
Kaymakam ortaya sorunu attı

"İbrahim Baba ve Müfti efendi
Her ikinizi de severim" dedi

"Biriniz Alevi biriniz Sünni
Bu Ömer Osman der sen ise Ali"

"Müfti çar-i yari göğe yükseltir
Baba Eylibeyt'e canını verir"

"Herkes inancını savunsun şurda
Söz veriyorum işte huzurda"

"Kazananın elini öpeceğim
Ve hep onun ardından gideceğim"

Müfti efendi dedi ki "ben hazırım
Çar-i yar sahabe verir huzurum"

"Resul gören göze ben inanırım
Muaviye'yi de ashab tanırım"

Bu minval üzere çok sözler etti
Bir kez bile anmadı Ehlibeyti

İbrahim Baba'ysa kızdı köpürdü
Ama bell'etmedi sade öksürdü

Dedi "ne söylerim ben bu adama
Resul'u göreni seviyor ama"

"Hep yanıbaşında evindekini
Fatma Ali Hasan ve Hüseyin'i"

"Yani ev halkını sevip saymıyor
Emevi soyuna saygı duyuyor"

"Benim kaymakamım sana gelince
Söyleyeceklerimi düşün derince"

"Farzet ki Muhammed peygamber sendin
Diyelim şu kapıdan içeri girdin"

" Masamda Ali'yle kızı torunu
Oynarken bir kaptı kaçtı oyunu"

"Müftünün yanında Bekir'le Osman
Ömer Muaviye Yezit ve Mervan"

"İşte bunca basit senin tercihin
Belli değil midir gidecek yerine"

Müfti hemen kalkıp dışarı çıktı
Herkes arkasından alayla baktı

Kaymakam elini öptü Baba'nın
Talip oldu ona kesti kurbanın

Derviş Baba türabı erenlerin
Bir bakışta gerçeği görenlerin

11/III/1993