Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Yağmur Duası II

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Hava kuru sıcak sular azalmış
Yağmursuzluk köylüye korku salmış

Toplanmışlar köy imamı en önde
Duaya çıkmışlar sıcak bir günde

Dergah kapısında Baba Erenler
Konuklar için tekkeyi bekler

Görür kalabalık sorar birine
"Toplanmış nere gidersiniz yine?"

"Ekinler hayvanlar istiyorlar su
Yalvarak ki Hak göndere yağmuru"

Baba Erenler dedi "yalvarmayın
Hele beni ise hiç çağırmayın"

"Bıldır sizin aklınıza uymuştum
Değil ekin tarlamdan da olmuştum"

"Küstüm ona o benim can düşmanım
Gelirsem taş yağdırır ah imanım"

"Sizler dönün ben yağmur yağdırırım
Ona bir tuzak kurar kandırırım"

Şaşkın köylüler duadan vazgeçti
Baba Erenler hemen mutfağa geçti

Hırkasını kazanda suya bastı
Sonra da çıkarıp bahçeye astı

Daha köylü evlerine girmeden
Bir yağmurdur başlamazmı inceden

Derken yağmur dönüştü sağanağa
Sel çıkınca köylüler yalvarmağa

Geldiler Baba'ya durdursun diye
Getirdiler bir sürü de hediye

Aldı lokmaları "siz gidin" dedi
Çok vakit geçmeden yağmur kesildi

Şaşkın köylü yine toplanıp geldi
Kutsayarak ayağına eğildi

Kendisine ermiş diyen köylüye
Erenler başladı izah etmeye

"Size dedim tanrıyla yoktur aram
Baktım çok kirlenmiş idi hırkam"

"Yıkadım bir güzelce astım dala
Başladı yağmuru yağdırmağa"

"Hırkam kurusun istemiyordu
İçeri alınca yağmurdur durdu"

"Dost olan dostunun isteğin yapar
Düşman olunca da aksini yapar"

"Bakın ateş yakmış kurutuyorum
Size evliya değilim diyorum"

Derviş Baba gör bak yağmur duayla
Yağmaz nasıl denilirmiş alayla