Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Yağmur Duası I

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Havalar kurak yok tek damla yağmur
Güneş toprakları yakıp kavurur

Toprağın yağmura ihtiyacı var
Baba'nın da bir dönüm tarlası var

Baba Erenler'i almış yanına
Köylüler çıkmış yağmur duasına

Bir tepede duaya duracaklar
Sözde tanrıya yakın olacaklar

Topluca susuz derenin yanına
Vardıklarında onun tarlasına

Nerden gelmişse Baba'nın aklına
Bir sopa dikmiş tam ortasına

"Tanrım tarla benim unutmayasın
Yağmurunla burayı sulayasın"

Demiş içinden düşmüşler yola
Daha varmamışken yüksek noktaya

Bir yağmur bir sel heryan karışmış
Susuz dere bir anda dolup taşmış

Baba tarlasına doğru bir bakmış
Orada ne ekin ne toprak kalmış

Erenler bin pişman eller havada
Demiş "senin gözün varmış tarlamda"

"Ki sen yaptın bu kötülüğü bana
Kabahat bende ki gösterdim sana"

Derviş Baba bizim Baba Erenler
Düşündüğünü açıkça söyler

Aslında kayırılmak isteyene
Taş atıyor önce benim diyene