Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

SİZDEN KORKUYOR

Şiirleştiren Derviş Baba

 

Erenler'in yolu düşmüş camiye
Hoca tam başlamış vaız vermeye

Cem'ata Allahı anlatıyormuş
"O ne doğar ne doğurur" diyormuş

"Yerde değil gökte değil bir sırdır
Yemez içmez ne evi-barkı vardır"

Sürdürünce hep olumsuzlukları
Dürtüp öndekini demiş şunları

"Hoca döndürüp dolaştırıyor
Yok diyecek de sizden korkuyor"

Derviş Baba Erenler'in tanrıyla
Sorunu yok yokluğu varlığıyla