Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Onar’da Bulunan Çifte Ağızlı Kısa Lejyoner Kılıcı (Gladius)

Onar’da Bulunan Çifte Ağızlı Kısa Lejyoner Kılıcı (Gladius)

İsmail Kaygusuz

Dr., Emekli Öğretim Görevlisi, Araştırmacı Yazar

1980’li yılların başında aynı köyden müteveffa Abdurrahman Özdemir ve Mehmet Ünlü tarafından kutsal sayılan Top çağıl taş yığının içinde bulunmuştur.(Resim 1) Bir lastik borudan sap takıp koruyan Mehmet Ünlü’nün söylediğine göre; eski ve sapı kırıldığı için yere atılmış bu asker süngüsü, biri tarafından bulunarak çağıl yığıntısı içine sakladığını düşündüğünden dolayı, bize daha önce göstermemiş.(Resim 2) Yine ona göre; kim olduğunu ve Onar köyünün hangi semtinde bulduğunu bilemediğimiz kişi, askeri darbe döneminde köylerde sık sık silah aramalarından dolayı, korkusundan bu kılıcı saklamış olduğu Top çağılda unutmuş. Çifte ağızlı kısa kılıç ilkel temizlemeye tabi tutulmuş olduğundan; iki keskin yana eğimiyle orta çizgisi belirgin ve sık ve birbirini kesen ince çizgilerin (belki kullanılan çekicin döğme izlerinin) oluşturduğu kareciklerle süslü yüzey yer yer ortaya çıkmış durumda. (Resim 3) Kılıcın kabza bölümünde, kemik veya ağaç sapı tutturmak için üç çivi deliği bulunmaktadır. İki ağızlı kısa kılıcın keskin kısmının uzunluğu: 0, 38 m. Kabza kısmını uzunluğu: 0, 12 m. Keskin bölümün kabzaya en yakın kısmını genişliği: 0,04 m.

Yazının devamını
pdf 
dosyasından okuya bilirsiniz.