Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

İMAM CAFER SADIK VE BİLİM


İmam Cafer Sadık’ın Bilimsel Kişiliği ve Cabir ibn Hayyan


İsmail Kaygusuz
buyruk
1. Bilgin ve Kuramcı Cafer Sadık

6.İmam Cafer Sadık(699/702-765) çağının koşullarında aynı zamanda bir bilim adamı ve bilimsel kişiliğe sahip bir kimseydi. Modern kimyanın babası ve  Geber olarak tanınan Cabir İbn Hayyan’ın (721-815), yazılarında “Akıl madeni” ve “Üstadım-ustam” diye sık sık gönderme yaptığı Hocası Cafer Sadık tarafından  Medine’de toplanıp biraraya getirilmiş araç ve gereçlerle çalıştığı olayına dikkat çekebiliriz. Avrupa rönesansının aydınları Cabir bin Hayyan’ın yazdığı risalelerden çok büyük yarar sağladılar ve bunlar Latince, Almanca, Fransızca ve İngilizceye çevrildi. O Arap simyacılığının babası olarak dünyaca ün yaptı. Arapça Al-kimya sözcüğünün genel olarak eski-Mısır dilinde kullanınlan kam-it ya da kem-it’den(siyah) eçekildiği söylenir. Bazıları ise Grekçe
cuma to-khyma (erimiş-dökme metal) sözcüğünden geldiğini düşünmektedir.

Devamını pdf oku...