Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Biz Melamet Ehliyiz

Biz melamet ehliyiz Ali bizim Şah'ımız
Adı güzel Muhammed nurlar saçan mahımız
Haşa "huzurda olan" demeyiz biz onlara
Çünkü Muhammed Ali can içinde canımız

Biz melamet ehliyiz yüceden de yüceyiz
Ayakların turabı her sözde bir heceyiz
Küfürü iman saymış Tanrıyla içiçeyiz
"Hu" bizim içimizde canımız cananımız

Adıyla çığırır diye Muhammed Ali'yi
Ham ervahın biri kınamış Derviş Baba'yı
Bu sebepten kınanmak üzmez melametiyi
Çün Hak Muhammed Ali can içinde canımız

15.06. 2005, Londra