Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Ol Dergaha Varalım

Talip ol gel Pir'e necat bulasın
Destur alıp ol Dergah'a varalım
İkrar ver ki görülüp sorulasın
Destur alıp ol Dergah'a varalım

Muhammed Ali'den kalan yol paktır
Dergah'a bağlanıp sürdürmek haktır
Ayrı başlar çekmek yolu yıkmaktır
Destur alıp ol Dergah'a varalım

Evliyalar kutbu Bektaş Veli'ye
Kalender Sultan'a Kızıl Deli'ye
Manada yüz sürüp güzel Ali'ye
Destur alıp ol Dergah'a varalım

Hacı Bektaş Veli soyu mürşiddir
Onun eşiğine varan reşiddir
Derviş Baba derki en soylu işdir
Destur alıp ol Dergah'a varalım

1/1/1993